Paziņojums par privātumu

Šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā - “Vietne”) nodrošinātājs ir SIA “Bayer” (turpmāk tekstā - “mēs”). Plašāka informācija par Vietnes nodrošinātāju sniegta informatīvajā sadaļā.

 

A. Personas datu apstrāde

Šajā paziņojumā vēlamies Jūs informēt, kā rīkosimies ar Jūsu personas datiem mūsu Vietnes apmeklējuma laikā. Ja vien šā paziņojuma turpmākajā tekstā nav noteikts citādi, Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība veikt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pieprasītās Vietnes funkcionalitāti.

 

I. Vietnes izmantošana

1. Piekļuve mūsu Vietnei

Kad atverat mūsu Vietni, pārlūkprogramma, kuru Jūs izmantojat, nosūta uz mūsu serveri noteikta veida datus. Tas tiek darīts tehnisku iemeslu dēļ, lai Jums būtu pieejama pieprasītā informācija. Lai nodrošinātu piekļuvi Vietnei, tiek vākti, īslaicīgi glabāti un izmantoti šādi dati: 

 • IP adrese;
 • apmeklējuma datums un laiks;
 • laika atšķirība attiecībā pret Grinvičas laiku (GMT);
 • pieprasījuma saturs (konkrētā vietne);
 • piekļuves statuss / protokola HTTP statusa kods;
 • nosūtīto datu apjoms;
 • vietne, kurai nepieciešama piekļuve;
 • tīmekļa pārlūkprogramma, valodas iestatījumi, pārlūkprogrammas operētājsistēmas versija un iezīmes.

Turklāt, lai aizsargātu savas likumīgās intereses un nodrošinātu iespēju veikt personas datu izsekošanu gadījumā, ja ir notikusi nesankcionēta piekļuve mūsu serveriem vai veikts šādas piekļuves mēģinājums, iepriekš minētos datus noteiktu laiku saglabājam.

 

2. Sīkdatņu izmantošana

a)    Kas ir sīkdatnes? 

Šajā Vietnē tiek lietotas tā dēvētās “sīkdatnes”. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu iekārtas atmiņā. Sīkdatnes saglabā noteikta veida informāciju (piemēram, Jūsu izvēlētā valoda vai vietnes iestatījumi), kuru pārlūkprogramma var (atkarībā no attiecīgās sīkdatnes darbības termiņa) nākamajā Vietnes apmeklējuma reizē nosūtīt mums atpakaļ. 

b)    Kādas sīkdatnes mēs izmantojam? 

Izmantojam divu veidu sīkdatnes: 1) funkcionālās sīkdatnes, kas nepieciešamas mūsu Vietnes pilnīgas funkcionalitātes nodrošināšanai, un 2) analītiskās sīkdatnes - vietnes analizēšanai un mārketinga mērķu sasniegšanai. Detalizēta informācija par sīkdatnēm, kuras izmantojam, sniegta tabulās.

c)    Jūsu piekrišanas subjekts 

Analītiskās sīkdatnes izmantojam tikai gadījumā, ja iepriekš saņemta Jūsu piekrišana. Pirmo reizi apmeklējot mūsu Vietni, Jums parādīsies josla ar lūgumu dot piekrišanu analītisko sīkdatņu izmantošanai. Ja tiks saņemta Jūsu piekrišana, Jūsu datorā saglabāsim sīkdatni, un, kamēr attiecīgā sīkdatne būs aktīva, josla vairs neparādīsies. Pēc sīkdatnes darbības laika beigām vai, ja tīšām izdzēsīsit sīkdatni, nākamajā mūsu Vietnes apmeklējuma reizē Jums atkārtoti parādīsies josla ar lūgumu dot piekrišanu analītisko sīkdatņu izmantošanai. 

d)    Kā izvairīties no sīkdatņu izmantošanas

Jūs varat turpināt mūsu Vietnes izmantošanu arī tad, ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai. Savā tīmekļa pārlūkprogrammā jebkurā laikā varat veikt izmaiņas iestatījumos vai pilnībā deaktivēt sīkdatņu izmantošanas funkciju. Tomēr, šādi rīkojoties, Jūs varat samazināt Vietnes funkcionalitāti vai negatīvi iespaidot tās lietotājdraudzīgumu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no analītisko sīkdatņu izmantošanas, izmantojot atteikšanās iespēju, kā tas iepriekš norādīts tabulā. 

 

3. Vietnes analīze

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantota vietņu analizēšanas programma “Google Analytics”, ko izstrādājis uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū (Mountain View), CA 94043, ASV (Google).

Google mūsu vārdā analizēs Jūsu aktivitātes Vietnē. Tāpēc izmantojam iepriekš tabulā aprakstītās sīkdatnes. Visa Google apkopotā informācija, kas iegūta par Jums saistībā ar Jūsu aktivitātēm Vietnes apmeklējuma laikā (piemēram, tīmekļa vietnes URL, apmeklētās mūsu tīmekļa lapas, izmantotā pārlūkprogramma, valodas iestatījumi, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja), tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiks saglabāta un analizēta. Pēc tam iegūtie rezultāti anonīmā veidā tiks nodoti mūsu rīcībā. Šajā procesā apmeklējuma rezultātā iegūtie Jūsu dati netiks saistīti ar Jūsu pilno IP adresi. Savā Vietnē esam aktivizējuši Google piedāvāto anonimitātes funkciju, kas nodrošina, ka tiek izdzēsti Jūsu IP adreses pēdējie 8 biti (IPv4 adresei) vai pēdējie 80 biti (IPv6 adresei). Google attiecībā uz uzņēmuma īstenoto datu apstrādi serveros ASV ir saņēmusi apliecinājumu par ES-ASV Privātuma vairoga programmas principiem atbilstošas aizsardzības pakāpes nodrošināšanu.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu izmantot tīmekļa analīzes funkciju jebkurā laikā, lejupielādējot un instalējot Googlepiedāvāto pārlūkprogrammas spraudni, vai arī mainot piekrišanas iestatījumus tabulā un savā ierīcē saņemot atteikuma sīkdatni. Abos gadījumos tīmekļa analīze netiks veikta, kamēr vien izmantosit pārlūkprogrammu, kurā instalēts attiecīgais spraudnis, vai neizdzēsīsit atteikuma sīkdatni.

Plašāka informācija par programmu “GoogleAnalytics” pieejama“GoogleAnalytics” lietošanas noteikumos, “GoogleAnalytics” privātuma un datu aizsardzības vadlīnijās un Google privātuma politikā.

 

4. Ārējie pakalpojumi vai trešo pušu saturs mūsu Vietnē

Vietnē ir pieejami trešo personu sniegtie pakalpojumi un/vai saturs. Kad Jūs izmantojat trešo personu saturu vai sniegtos pakalpojumus, tehnisku iemeslu dēļ notiek datu apmaiņa starp jums un attiecīgo satura/pakalpojumu sniedzēju.

Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai satura nodrošinātājs var apstrādāt Jūsu datus kādiem citiem papildu mērķiem. Mēs esam konfigurējuši tos pakalpojumus un saturu, par kuru nodrošinātājiem mums ir zināms, ka tie veic datu apstrādi saviem mērķiem, bloķējot jebkādu datu apmaiņu, izņemot to, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojuma vai satura sniegšanu, vai arī šādu datu apmaiņu atļaujot tikai pēc tam, kad Jūs apzināti esat izvēlējies izmantot attiecīgo pakalpojumu. Tomēr, tā kā mēs nekontrolējam trešo personu savāktos un apstrādātos datus, nevaram sniegt saistošu informāciju par šādas Jūsu datu apstrādes apjomiem un mērķiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šādas Jūsu datu apstrādes apjomiem un mērķiem, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Vietnē iekļauto pakalpojumu un/vai satura sniedzēju paziņojumiem par privātumu. Attiecīgie pakalpojumu un/vai satura sniedzēji ir atbildīgi arī par Jūsu datu aizsardzību, izmantojot:

 

5. Informācija par blaknēm un sūdzības par kvalitāti

Šī Vietne nav paredzēta, lai risinātu jautājumus par blaknēm, terapeitiskās iedarbības trūkumu, ārstēšanas kļūdām, “pelēkā” tirgus izstrādājumiem / viltotām zālēm, nepareizu zāļu lietošanu, sūdzībām par kvalitāti un/vai citiem jautājumiem saistībā ar Bayer produkcijas drošumu vai kvalitāti. Ja vēlaties paziņot par blaknēm vai nosūtīt sūdzību par kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu (ārstu vai farmaceitu), vietējo veselības aprūpes iestādi vai arī apmeklējiet mūsu Vietni, lai paziņotu par nevēlamām blaknēm.

Ja tomēr ziņosiet mums par nevēlamām blaknēm vai vērsīsities pie mums Bayer produktu drošuma un kvalitātes jautājumos, šāda komunikācija mums būs juridiski saistoša, un nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar Jums, lai noskaidrotu lietas apstākļus. Pēc tam no Jums saņemto informāciju varam sniegt arī kompetentajām veselības aizsardzības iestādēm. Šādā gadījumā informācija tiks nosūtīta ar pseidonīmu, t. i., netiks nodota informācija, pēc kuras būtu iespējams Jūs tieši identificēt. Šādu informāciju ar pseidonīmu varam nosūtīt arī mūsu koncerna uzņēmumiem un sadarbības partneriem tādā apjomā, kādā tiem ir pienākums sniegt informāciju savām kompetentajām veselības aizsardzības iestādēm.

 

II. Datu nodošana apstrādei

Lai veiktu Jūsu datu apstrādi, slēdzam līgumus ar specializētiem pakalpojumu sniedzējiem par datu apstrādi noteiktā apjomā. Mēs rūpīgi izvēlamies šos pakalpojumu sniedzējus un regulāri tos pārbaudām. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par datu apstrādes veikšanu datu apstrāde tiek veikta tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, precīzi ievērojot mūsu direktīvas.

 

III. Datu apstrāde ārpus ES / EEZ

Jūsu dati daļēji tiks apstrādāti arī valstīs, kuras nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis un kas, iespējams, nevar nodrošināt attiecīgajai datu aizsardzības pakāpei Eiropas valstīs atbilstošu aizsardzības pakāpi. Šādos gadījumos apņemamies nodrošināt pietiekamu Jūsu datu aizsardzību, piemēram, noslēdzot atbilstošus līgumus ar mūsu sadarbības partneriem (līguma kopija pieejama pēc pieprasījuma) vai lūdzot Jūsu piekrišanu datu nodošanai.

 

B. Informācija par Jūsu tiesībām

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem Jums ir šādas vispārīgās tiesības:

 • tiesības iegūt visu informāciju par Jums, kuru esam ieguvuši;
 • tiesības pieprasīt, lai Jūsu datus papildina vai izlabo, izdzēš vai ierobežo to apstrādi;
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi, kuras mērķi neatbilst mūsu likumīgajām interesēm, nenodrošina sabiedrības interešu ievērošanu vai šādas apstrādes ietvaros tiek veikta datu profilēšana, ja vien nevaram pierādīt, ka pastāv pamatoti un attaisnoti iemesli, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī šāda apstrāde tika veikta, lai izvirzītu, realizētu vai aizstāvētu juridiski pamatotus prasījumus;
 • tiesības uz datu pārnešanu;
 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;
 • tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu iegūšanai, apstrādei un izmantošanai, ņemot vērā, ka šādam atsaukumam nav atpakaļejoša spēka. Plašāka informācija pieejama šā paziņojuma nodaļās, kurās sniegta informācija par datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

 Ja vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz zemāk norādīto adresi (C.).

 

C. Kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar datu privātumu, lūdzu, izmantojiet kontaktu veidlapu vai sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu:

Datu aizsardzības speciālists
SIA Bayer
Skanstes 50, Riga, Latvia

 

D. Paziņojuma par privātumu grozījumi

Laiku pa laikam varam veikt nepieciešamos grozījumus šā paziņojuma par privātumu tekstā. Paziņojuma par privātumu atjauninātā redakcija tiks publicēta mūsu Vietnē. Jebkādi veiktie grozījumi stājas spēkā tikai pēc to publicēšanas mūsu Vietnē. Tāpēc, ja vēlaties būt informēts par iespējamajām izmaiņām, iesakām Jums regulāri apmeklēt vietni.

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 2019. gada 25. jūn.

© 2019 Bayer SIA. Visas tiesības aizsargātas. Reklāmas devējs: SIA Bayer.
L.LV.MKT.01.2021.1412